Andrej Simendić je najlepší v Srbsku v oblasti ekológie

             Andrej Simendić, žiak Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, sa už roky venuje ekológii. Zúčastnil sa mnohých súťaží v tejto oblasti a vždy mal vynikajúce výsledky. V minulom roku na Republikovej súťaži získal 3. miesto, a tam sa nezastavil. V tom čase si dal ešte väčší cieľ, aby obsadil 1. miesto. Táto túžba sa mu splnila.

            Na Republikovej ekologickej súťaži Eko-odraz, ktorá sa konala dňa 24. novembra 2018, Andrej získal 1. miesto. Svojou trpezlivosťou a pilnou prácou ukázal a dokázal, že sa dá všetko dosiahnuť.

Libuša Simendićová, učiteľka zemepisu

(Zo srbčiny preložila: Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry)