80.výročie smrti národného hrdinu Janka Čmelíka

12. mája 2022 bolo poznamenané 80. výročie smrti národného hrdinu Janka Čmelíka. Pri jeho pomníku v mestskom parku bol pri tejto príležitosti predvedený kultúrno-umelecký program a odzneli aj príhovory riaditeľa našej základnej školy, žiakov a popredných predstaviteľov obce. Zhromaždeným sa predstavili starší a mladší žiaci Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka hudobnými bodmi a recitáciami. Ako bolo vidno, pamiatka na osobnosť Janka Čmelíka, bohatiera, ktorý  svoj život hrdinsky obetoval pre lepšiu budúcnosť svojho národu a vlasti je aj naďalej živá a žiť bude naveky. Česť jeho pamiatke!