ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Medzinárodný deň materinského jazyka

Dňa 21. februára 2022 žiaci a učitelia ZŠ hrdinu Janka Čmelíka si pripomenuli význam  a hodnotu materinského jazyka ako nástroja nášho kultúrneho dedičstva pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka. Žiaci prvého a druhého stupňa ukázali rôznymi aktivitami, že im je rodný jazyk dôležitý, a preto pripravili plagáty o spisovnom jazyku a o významných osobnostiach. Na hodinách materinského jazyka čítali svoje pekné slohové práce a usporiadali aj kultúrny program. Mária Grbićová oboznámila prítomných s cieľom oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka a v programe žiačky recitovali básne po slovensky a po srbsky. Klára Zolnajová zarecitovala verše P. O. Hviezdoslava: Mňa kedys’ zvádzal svet, Lena Stankovićová prečítala báseň Miroslava Demáka: V neznámej krajine, Tatiana Babinková zarecitovala báseň Jednoduché slová Juraja Tušiaka a zo srbskej národnej poézie verše hovorila Alena Valentová.

Materinský jazyk je jedinečný. Кaždodenne si ho máme precvičovať a nadobúdať nové vedomosti zaujímavým a zábavným spôsobom.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram