Blog

Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra 2022 pripomenuli sme si Európsky deň jazykov. Týmto dňom sa upriamuje pozornosť na význam učenia sa jazykov. V našej škole žiaci a učitelia pripravili rôzne aktivity pri príležitosti oslavy […]


Deň štátnej vlajky

Naši žiaci zaznamenali Deň srbskej jednoty, slobody a štátnej vlajky. M. Stošićová

15.09.2022


Prváci

Šťastní sme, že sa do našej školy zapísala nová generácia prvákov. Želáme im úspešné školenie. M.Stošićová


Medzinárodný deň gramotnosti

Dňa 08.09.2022 si žiaci piateho a šiesteho ročníka na hodinách slovenčiny pripomenuli Medzinárodný deň gramotnosti. Príspevky súvisiace s touto témou svojim spolužiakom predniesli piatak Viliam Vrška a šiestaci Alena Valentová a Damian Agársky. Následne […]

11.09.2022


Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Ako každý rok, aj tento školský rok sme slávnostne privítali v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka našich najmlaších žiakov prvákov, ktorých je v slovenskej triede 19 a v srbskej triede 13. Každému nášmu žiakovi, […]

09.09.2022


Medzinárodný deň gramotnosti

Medzinárodný deň gramotnosti je každoročná celosvetová udalosť, ktorá sa koná 08. septembra. Cieľ je zdôrazniť význam gramotnosti a vzdelanosti pre jednotlivca a spoločnosť. Tento deň sme oslávili aj v Základnej škole hrdinu Janka […]

08.09.2022


Program pre prvákov

Milí prváci pozývame vás, aby ste spolu s rodičmi prišli 1.9.2022  o 8. hodine do školy. Prichystali sme krátky zábavný program, aby vám prvý školský deň zostal navždy v pamäti. […]

29.08.2022


OZNÁMENIE

Školský 2022/2023 rok sa začína 01. 09. 2022,    prvý stupeň (I. – IV. ročník) o 8:00 hodine a druhý stupeň (V. – VIII. ročník) o 13:00 hodine.