Blog

MAŠKARÁDA 2019 – Nový Sad

Tochto roku sa účastníci zhromaždili v piatok 8. marca 2019 o 12. hodine. Bolo to pred Múzeom Vojvodiny (Dunajská ulica 37), a potom sme začali pochodovať s cieľom spolu odohnať […]

12.03.2019


Závodenie v šachu

Dňa 3.03.2019 žiaci našej školy boli na závodení v šachu v Starých Bánovciach. Postúpili ďalej žiačky druhého ročníka v kategorii dievčeniec. Leona Zolňanová, prvé miesto a Maša Očovajová tretie miesto. […]

09.03.2019


DVADSIATE PRVÉ ČÍSLO ČASOPISA OÁZA

             Žiaci siedmych a ôsmych tried ZŠ hrdinu Janka Čmelíka s učiteľkou slovenského jazyka a literatúry Jarmilkou Dolinajovou pripravili nové zaujímavé číslo školského časopisu Oáza […]

06.03.2019


Materinská reč

             Našou materinskou rečou je slovenčina. Touto rečou hovoria všetci Slováci, celý náš národ. Lásku k materinskému jazyku najlepšie dokážeme, keď sa ho svedomite učíme a správne […]

27.02.2019


Obecná súťaž z anglického jazyka

             V sobotu 23. februára 2019 sa konala ešte jedna súťaž znalosti z anglického jazyka v priestoroch našej školy. Alexa Damjanović a Klára Filipová, po […]


Ukončenie prerušenia vyučovania

OZNÁMENIE Pokrajinského sekreteriátu vdelávania AP Vojvodiny: Oznamujeme všetkým školám na území AP Vojvodiny, že vyučovanie, ktoré bolo prerušené od 18. do 24. februára 2019, pokračuje v pondelok 25. februára 2019. […]

23.02.2019


Deň svätého Valentína

Z iniciatívy Školského žiackeho parlamentu, ktorý vedie učiteľka Ema Machová-Domoniová, dňa 14. februára už tradične bola organizovaná akcia oslavujúca Deň svätého Valentína. Žiaci robili plagáty,  ktoré boli vystavené v areáli […]

20.02.2019


Prerušenie vyučovania kvôli epidémii chrípky

OZNÁMENIE Pokrajinského sekreteriátu vdelávania AP Vojvodiny – pozastavenie vyučovania kvôli chrípky: Dnešným rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko, vynesené podľa odporúčania Ministerstva zdravotníctva, kvôli epidémii chrípky, výučovanie nebude ani vo vojvodinských školách […]

14.02.2019