Blog

Výlet žiakov nižších ročníkov

Žiaci nižších ročníkov minulý týždeň boli na jednodennom výlete. Prváci a druháci cestovali smerom k Novému Sadu a tretiaci a štvrtáci navštívili Tršić. Oba výlety boli pekné a splnili svoj […]

22.06.2022


Pesnički susreti

Knižnica Dositeja Obradovića v stredu 1.6. 2022 zorganizovala aktivitu pre žiakov nižších ročníkov pod názvom „Pesnički susreti“.  Žiaci staropazovských škôl čítali pred obecenstvom svoje básne. Našu školu predstavovali žiaci  IV. […]

21.06.2022


Stolársky veľtrh

Žiaci našej školy ( 7. trieda ) v piatok 27.5. 2022 navštívili Stolársky veľtrh  v ART INVESTE a tak spojili vedomosti, ktoré získali na hodinách techniky a technológie s praxou. […]


Republiková súťaž z anglického jazyka

Tento rok sa Republiková súťaž v anglickom jazyku konala 8. mája v belehradskej štvrti Mirijevo na základnej škole „Pavle Savić“. Našu školu dôstojne reprezentoval žiak ôsmeho ročníka Ivan Demeter a […]

08.06.2022


Deň školy

Po dvojročnej prestávke, dňa 13. mája sme znovu poznamenali deň Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Publikum si malo príležitosť  pozrieť bohatý, pestrý a pozorne prichystaný program. Po príhovore riaditeľa, vystúpil školský […]

23.05.2022