Blog

Deň ružového trička

          Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka dňa 24.2.2021 na hodinách slovenčiny poznamenali Deň ružového trička. Vypočuli si príbeh o chlapčekovi, ktorého […]


Deň štátnosti

Oznámujeme rodičom a žiakom našej školy, že 15. a 16. februára nebude vyučovanie, lebo oslavujeme Deň štátnosti. S vyučovaním sa bude pokračovať v stredu 17. februára 2021 podľa rozvrhu: nižšie ročníky, zmena A o […]

12.02.2021


Ľudovít Štúr (1815 – 1856)

JAZYKOVEDEC: Ľudovít Štúr uzákonil nový spisovný jazyk v roku 1843 na fare v Hlbokom spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom. Základnou kodifikačnou príručkou sa stala Nauka reči slovenskej. Zavedenie spisovnej slovenčiny odôvodnil aj v diele Nárečja […]

27.01.2021


Časopisy a knihy v slovenskom jazyku

Ďakujúc slovenskému spolku hrdinu Janka Čmelíka a súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstva boli poskytnuté finančné prostriedky na nákup časopisov a kníh v slovenskom jazyku. […]

30.12.2020


Nový rok – nové úspechy

Krásne, pokojné a láskyplné sviatky želáme všetkým zamestnancom, žiakom, spolupracovníkom, rodičom i priateľom našej školy. Všetkým srdečne gratulujeme na dosiahnutých výsledkoch v prvom polročí a prajeme veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom […]

28.12.2020


Recitačná súťaž

47. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov, ktorú na úrovni pokrajiny tradične organizuje slovenská redakcia Rádia Nový Sad, tohto roku sa kvôli pandémii zapríčinenej COVID-19 uskutočnila on-line. Na súťaž sa  prihlásili 47. […]

15.12.2020


Ďalšia donácia

Vďaka zhovievavosti  Matice slovenskej a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  naša škola dostala novú 3D tlačiareň. Učitelia techniky a informatiky Zoran Stošić a Vladimír Turan rýchlo ju uschopnili pre výrobu ochranných štítov pre […]

26.11.2020