Návšteva veľtrhu kníh

Vo štvrtok 26.10.2018 žiaci našej školy za sprievodu triednych učiteľov navštívili veľtrh kníh v Belehrade.

Mali sme príležitosť pozrieť si ponuku všetkých väčších ale aj veľkého počtu menších vydavateľov kníh. Tri hodiny koľko sme na veľtrhu strávili naplno sme využili na obchôdzku a nákup kníh po viac ako výhodných cenách. Vrátili sme sa po peknom počasí, plný kníh, dobrej nálady a vôli na veľtrh kníh ísť znovu.

 

     

Nazdáme sa, že sa nám želanie nasledovného roku aj splní.

Prof. Ivan Ječmen