ОШ "Херој Јанко Чмелик"

Стара Пазова

Људовит Штур (1815 – 1856)

ЈЕЗИЧАР:

Људовит Штур је 1843. на парохији у Хлбоком, заједно са Јозефом Милославом Хурбаном и Михалом Милославом Хоџом, донео нови књижевни језик. Основни приручник за кодификацију постала је Nauka reči slovenskej. Такође је оправдао увођење стандардног словачког  у делу Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí.

Основна правила правописа Штуровог:

1. Заснован је на културном централно-словачком

2. Фонетски правопис – „напиши како чујеш“

3. При писању v, j, g, слова w, g, gˇсу престала да се користе

4. Доследно означавање мекоће – ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi

5. Одсуство самогласника ľ, ä, é, ó, iu

6. Двогласници су писани комбинацијом  ja, je, uo

7. y/ý још увек није коришћен

8. У Г. пл. м. р. самогласник v написан као u – králou, sluhou

9. Нема iu, али уместо тога користи ú  – božú, znameňú

ПОЛИТИЧАР:

– 1842. – радио на словачком престижном просбопису

– 1847. – постао је члан мађарског парламента слободног краљевског града Зволена (период његовог рада у парламенту прекинут је револуционарним данима меруосме године)

– организатор Славенског конгреса у Прагу

– суоснивач Словачког националног већа, које је организовало добровољачке експедиције у борби против Мађара

– учесник револуције 1848/1849

– 1848. – један од писаца Žiadostí slovenského národa

УЧИТЕЉ:

– радио на Одељењу за словачки говор и књижевност у Братислави (руководилац проф. Ј. Палкович)

– као наставник био је познат по томе што је говорио неколико језика – латински, мађарски, немачки, француски, грчки, пољски, српско-хрватски, руски, али је предавао и хебрејски и енглески

Представник словачке романтичарске књижевности

– водећа фигура младе револуционарно-демократске омладине

– политичар, лингвиста, песник, новинар, теоретичар, критичар

– творац словачког романтичног естетског концепта

НОВИНАР:

– од 1. августа 1845. објавио је Slovenské národné noviny s prílohou Orol tatranský

– написани су на Штуровом словачком

– неколико година тражио да их објави

– фокусиран на образовне активности, социјална права, упознат са културним радом Словена, информисан о тренутној политичкој ситуацији код куће и у свету – њихово објављивање је контролисао цензор, што је ометало садржај и обим чланака.

Биографски подаци: https://oskole.detiamy.sk/clanok/ludovit-stur-6642

Припремила: Мгр. Моника Концош

Линкови

Контактирајте нас

© Copyright 2024 - Сва права задржана
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram