X. Seminar iz slovačkog jezika za učenike osnovnih škola

Dana 10. novembra 2018. godine održan je jednodnevni đački seminar pod nazivom „ Interaktivnost i interdisciplinarnost  u modernizaciji gradiva o izabranim rečima” u prostoru OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu. Ovaj seminar je bio organizovan za jednu nastavnicu slovačkog jezika i za troje učenika drugog stepena osnovne škole.

          

Iz naše škole su učestvovale na seminaru učenice sedmog razreda, Mihaela Hric, Jana Ušjak i Ilona Valent, sa predmetnom nastavnicom Jarmilkom Dolinaj. Seminar je realizovan putem  radionica iz slovačkog jezika, likovne kulture i informatičkog obrazovanja. Cilj projekta je bio da se utvrdi  gradivo i usavrši znanje iz slovačkog  jezika.

Seminar je finansijski pomogla Kancelarija za Slovake koji žive u inostranstvu  i Odbor za obrazovanje NSSNM.

Jarmilka Dolinaj,

nastavnica slovačkog jezika i književnosti