Zápis detí do prvej triedy v školskom roku 2020/2021