Zábavný slovenský jazyk

Na dnešnej  hodine slovenského jazyka šiestaci sa dozvedeli od Emanuely Feldyovej, kto bol Vladimír Hurban Vladimírov, známejší podľa svojej literárnej skratky VHV, a prečo by mali čítať literárne diela. Naučili sa, ale si aj zopakovali zopár literárnych útvarov pomocou zábavných hier a zároveň si otestovali vedomosti.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry