X. Seminár zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl

Dňa 10. novembra 2018 sa konal jednodňový žiacky seminár pod názvom Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách v priestoroch ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Tento seminár bol určený pre učiteľku slovenčiny a pre troch žiakov 2. stupňa.

    

     

Z našej školy na seminári sa zúčastnili žiačky siedmeho ročníka, Michaela Hricová, Jana Ušjaková a Ilona Valentová s predmetnou učiteľkou Jarmilkou Dolinajovou. Seminár sa uskutočnil prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a z informatického vzdelávania. Cieľ projektu pozostával v upevňovaní a v zlepšení jazykovej zručnosti našich žiakov v materinskom jazyku.

Seminár finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre vdelávanie NRSNM.

Jarmilka Dolinajová,
učiteľka slovenského jazyka a literatúry