Výuky nebude v periode 12. – 21. februára 2020

          Rozhodnutím Ministerstva osvety na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva výuka po školách sa pretŕha v periode 12. – 21. februára 2020.

          Prvý nasledovný pracovný deň bude v pondelok 24. februára 2020. O spôsobe nahrádzania učiva sa bude rozhodovať náhradne.