ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Vysielanie vyučovania pre žiakov ôsmeho ročníka

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja pokračuje v spolupráci s pokrajinskou vládou Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorá vyčlenila finančné prostriedky na realizáciu prekladov a titulkov vzdelávacích materiálov / hodín pre žiakov ôsmeho ročníka pre predmety záverečných skúšok, ktoré sa vysielali v srbskom jazyku na RTS. Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí majú vyučovanie  v slovenskom, maďarskom, rusínskom a rumunskom jazyku, môžu sledovať výučbu na YouTube kanáli RTV a RTS na odkaze:

https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/playlists


Zadaním odkazu v nastaveniach videa je potrebné zvoliť titulky v maďarskom, rusínskom, slovenskom alebo rumunskom jazyku.
Okrem toho, s cieľom uplatniť právo všetkých žiakov na vzdelávanie v ich materinskom jazyku, ministerstvo pokračuje v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, národnostnými a lokálnymi / menšinovými médiami spolu s učiteľmi s realizáciou  prípravy, nahrávania a vysielania hodín v 8 jazykoch národnostných menšín, v ktorých sa koná vyučovanie. Všetky informácie týkajúce sa dištančného vzdelávania v núdzovej situácii sú dostupné v albánskom, bosenskom, bulharskom, maďarskom, rumunskom, rusínskom, slovenskom a chorvátskom jazyku cez odkaz

https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram