Veselá jesenná nálada

Usilovní žiaci 3.2 na projektovom vyučovaní vyzdobili kútik našej školy a na ten spôsob do školy vniesli veselú jesennú náladu.

Miruška Stošićová