Ukončenie prerušenia vyučovania

OZNÁMENIE Pokrajinského sekreteriátu vdelávania AP Vojvodiny:

Oznamujeme všetkým školám na území AP Vojvodiny, že vyučovanie, ktoré bolo prerušené od 18. do 24. februára 2019, pokračuje v pondelok 25. februára 2019.

Vyššie ročníky doobedňajšia zmena

Nižšie ročníky poobedňajšia zmena