ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Tvorivá dielňa pre mladých slovenských recitátorov

Žiaci našej školy, šiestaci Lena Stankovićová a Dávid Simendić zúčastnili sa Tvorivej dielne pre mladých slovenských recitátorov, ktorá sa konala 19. novembra v Základnej škole Jána Kollára v Selenči. Projekt bol zrealizovaný v rámci Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prítomných uvítala riaditeľka hostiteľskej školy Nataša Klinovská a seminár otvorila predsedníčka  NRSNM Libuška Lakatošová. V pokračovaní recitátori sledovali praktickú dielňu, ktorú mali na starosti prednášateľky Miruška Kočišová a Lýdia Gedeľovská. Prostredníctvom prednášok a praktických cvičení účastníci dostali užitočné rady na zveľadenie recitačného prednesu.

V rámci dielne odzneli prednesy niekoľkých recitátorov a po prednáške vystúpil  detský orchester Orchestrík zo Selenče.

učiteľka Lýdia Gedeľovská

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram