Tvorivá dielňa pre mladých slovenských recitátorov

Dňa 30. septembra 2022 žiaci a učitelia druhého stupňa našej školy boli v Pivnici na seminári pre mladých slovenských recitátorov, ktorý organizoval  Výbor pre informovanie NRSNM.

Jarmilka Dolinajová, profesorka slovenského jazyka a literatúry