Športová sobota

          Dňa 21.septembra bola pracovná nevyučovacia sobota v znamení  športu. Žiaci si pozreli demonštráciu volejbalu, džudo-a a účinkovali v štafetových hrách.

prof. Anička Balážová