Slajder 2 slovackom

Odborné pokyny k organizácii a realizácii výchovno-vzdelávacej práce na základnej škole v školskom roku 2021/22 si môžete prečítať tu.