Školenie učiteľov o uplatnení vzdelávacích štandardov

5. novembra 2020 sa na našej škole uskutočnilo školenie učiteľov o uplatnení vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre 1. stupeň vyučovania. Školenie realizovali prednášateľky Tatiana Náďová a Svetlana Zolňanová a na semináre sa zúčastnili všetky učiteľky prvého stupňa našej školy.

Fotografie: Anna Lešťanová