Škole v prírode

          Skupina žiakov našej školy, v perióde od 15 – 22.09.2019 , účinkovali v škole v prírode ktorá sa uskutočňuje pod názvom Pátranie po predkoch, a ktorú už tradične organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku, v mestečku Jasenie v Slovenskej republiky.  Naši odmenení žiaci , dôstojne reprezentovali školu, a Slovákov žijúcich v Srbsku. Bola to skupina v zostave: Jana Ušjaková, Lenka Domoniová, Michaela Hricová, Mia Jašová, Adrian Menďan, Ivan Demeter a David Čmelik. Vodcom bol profesor Jaroslav Miklovic.

          Počas pobytu v rekreačnom zariadený Lomnistá, kamarátili sa zo svojimi vrstovníkmi z Maďarska , z nasledovných miest: Bekešskej  Čaby, Dunaegyházy, Saroszapu. Spolu s nimi, absolvovali bohatý program , a výlety akými boli : rafting riekou Hron, návšteva Banskej Bystrice a výlet do Vysokých Tatier kde mali nekaždodenný zážitok , prechádzku korunami stromov v Bachletovej doline.  Organizácia, ubytovanie, všetko bolo na vysokej úrovni, primeranej vzrastu žiakov.

Jaroslav Miklovic