Škola online žurnalistiky

Dňa 3. novembra 2022 Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny  organizoval dielňu Škola online žurnalistiky v Základnej škole Jána Kollára v Selenči, na ktorej sa zúčastnili žiaci a učitelia druhého stupňa našej školy.

Jarmilka Dolinajová, profesorka slovenského jazyka a literatúry