Republiková súťaž zo slovenského jazyka v školskom roku 2021/2022

Republiková súťaž zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania konala sa v Aradáči v školskom roku 2021/2022. Na súťaži sa zúčastnili žiaci základných škôl II. stupňa. Žiak našej školy, Dávid Vujašević, neobsadil ani jedno z prvých troch miest.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry