ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Prezentácia Gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca

          Trinásteho mája v priestoroch našej školy bola uskutočnená prezentácia Gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca. Profesorka slovenského jazyka Anna Speváková, profesor fyziky Jaroslav Grňa a naša bývala žiačka Valentína Hudecová, teraz už maturantka, prezentovali žiakom ôsmych ročníkov prednosti pokračovania vzdelávania v spomenutej škole. 

          Škola ponúka programy štvorročného vzdelávania v gymnáziu všeobecného typu, v slovenskom alebo v  srbskom jazyku, s možnosťou  zdokonaľovania na fakultách v Srbsku, Slovensku a v Česku.  Potom je tu štvorročný program profilu elektrotechnika ITT technológií, ako aj trojročný program kuchárskeho smeru.  Škola ponúka výhodné ubytovanie žiakov v školskom internáte, ktorý je súčasťou gymnázia. Sugescie prednášateľov boli usmernené k tomu, aby žiakov presvedčili zostať v Srbsku. Škola má dlhú a úspešnú tradíciu práce, ktorou desiatky rokov zhromažďuje a vzdeláva deti zo všetkých končín Vojvodiny.

Savo Djudjević

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram