Prerušenie vyučovania kvôli epidémii chrípky


OZNÁMENIE Pokrajinského sekreteriátu vdelávania AP Vojvodiny – pozastavenie vyučovania kvôli chrípky:

Dnešným rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko, vynesené podľa odporúčania Ministerstva zdravotníctva, kvôli epidémii chrípky, výučovanie nebude ani vo vojvodinských školách v od 18. do 24. februára a žiaci sa do školy vrátia v pondelok 25. februára.