ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Premiéra divadelných predstavení Soľ nad zlato a Mucha

          Vo štvrtok 14.03.2019, bola premiéra dvoch divadelných predstavení, v ktorých hrali žiaci našej školy. Divadelný kus Soľ nad zlato v slovenskej reči zahrali žiaci tretej a štvrtej triedy. Režisér Miroslav Benka zdramatizoval rovnomennú slovenskú ľudovú rozprávku a vypracoval i scénografiu, réžiu zvuku a scénickú réžiu.

          Je to divadelné predstavenie tôní, kde sa za pomoci reflektora tône hercov projektujú na plátno pred divákmi. V tom nekaždodennom ambiente našim najmladším hercom sa podarilo dočariť svet zázrakov.

          Predstavenie Mucha je urobená podľa textu Branislava Nušića. Je to krátka realistická humoristicko-satirická jednoaktovka v ktorej sa poukazuje na zlé ľudské zvyky a charaktery. Režisér bol prof. Sava Đurđević a zahrali žiaci výšších tried.

          Obe predstavenia sú plodom veľkého úsilia mladých hercov, spolupráce medzi režisérmi a drahocennej pomoci učiteliek Lýdie Gedeľovskej, Anny Poliovkovej a Vlasty Turčanovej, rodičov a príbuzných, z ktorých zvlášť treba vyzdvihnúť Máriu Hrehorovú a Máriu Ďurčíkovú. Aj touto cestou sa im všetkým poďakúvame.

          Mnohopočetný diváci boli spokojní a všetkých účastníkov odmenili silným potleskom.

Prof. Sava Đurđević

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram