ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Premiéra divadelného predstavenia “Veveričky” na Svetový deň detského divadla

Svetový deň detského divadla 27. marca 2024 bol pre nás špeciálny, pretože sme mali tú česť premiérne uviesť na scénu divadelné dielo “Veveričky”. Autori tohto príbehu plný dobrodružstva a zábavy sú Ivan Ječmen, Alexander Materák a 16-ti herci, žiaci našej školy.

Predstavenie prebehlo výborne a publika bola nadšená z každej scény. Herci bravúrne predviedli svoje herecké schopnosti a ich výkony priniesli do sály úsmev na tvárach všetkých prítomných. Interakcia medzi hercami a publikou bola ohromná, čo len umocnilo výnimočnosť tejto premiéry.

S potešením oznamujeme, že naše divadlo čoskoro vyrazí na ďalšiu cestu. Súbor sa totiž teší na účasť na prestížnom festivale DIDA v Pivnici, kde vystupujeme 11. apríla 2024. Tento festival je pre nás veľkou príležitosťou ukázať naše divadelné schopnosti širšej verejnosti.

Sledujte naše webové stránky a sociálne siete pre ďalšie informácie o našich divadelných aktivitách a budúcich predstaveniach.

Tešíme sa na vašu účasť a spoločné divadelné zážitky!

Ivan Ječmen a Alexander Materák

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram