ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Podávanie prihlášok na stredné školy

Vážení,

Podľa kalendára sú od 4. do 8. apríla 2022 naplánované aktivity súvisiace s podávaním prihlášok na vykonanie prijímacích skúšok potrebných na zápis na ZUŠ (hudobná škola, baletná škola a ZUŠ), prípadne vzdelávacích profilov v umelecké odbory, triedy pre žiakov s výnimočnými alebo špeciálnymi schopnosťami, školy, v ktorých časť vyučovania prebieha v cudzom jazyku a školy pre talentovaných žiakov.

Základné školy by mali informovať žiakov o spôsobe podávania prihlášky na tieto školy ao vzdelávacích profiloch.

Prihlášky je možné podávať tromi spôsobmi:

4-7. apríla do polnoci (pondelok-štvrtok)

Podávanie prihlášok na prijímaciu skúšku na portáli: https://mojasrednjaskola.gov.rs/

7.–8. 9. – 16. apríla (štvrtok – piatok)

Podávanie prihlášok na prijímaciu skúšku na matičných základných školách.

7. 4. – 8. 4. 9:00 – 16:00 (štvrtok – piatok)

Podávanie prihlášok na vykonanie prijímacej skúšky na stredné školy, kde sa prijímacia skúška koná.

Ak sa žiak / rodič / dzz prihlási v základnej škole, je potrebné, aby táto škola v uvedenom termíne (do 8. apríla do 16:00 hod.) zadala prihlášku na portál MSŠ.

Ak sa žiak / rodič / dzz prihlási na strednej škole, ktorá organizuje prijímaciu skúšku, je potrebné, aby táto škola v uvedenom termíne (do 8. apríla do 16:00 hod.) zadala prihlášku na portál MSS.

V dostupných pokynoch na portáli https://mojasrednjaskola.gov.rs/, ako aj na administratívnom portáli https://admin.mojasrednjaskola.gov.rs nájdete podrobné popisy úkonov súvisiacich s podávaním prihlášok pre študentov, ako aj video návod.

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram