Poďakovanie našim žiakom za účasť v literárnej súťaži na tému U susedov na Vianoce

Emanuela Feldyová, Vasil Vrška a Dávid Simendić, žiaci šiesteho ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, odmenení sú ďakovným listom za účasť a prínos promócii nápadov multietnicity a multikulturálnosti vo Vojvodine na Súbehu na výber literárnej práce na tému U susedov na Vianoce, ktorý vypísal Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvo a Fórum pre edukáciu, spoluprácu, afirmáciu a podporu občianskej spoločnosti v Novom Sade. Právo účasti v súbehu mali žiaci základných škôl z AP Vojvodiny.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry