OZNÁMENIE

Riadna výučba pre žiakov našej školy sa začína v pondelok, 24. februára 2020 : predpoludňajšia zmena – žiaci 2. stupňa (vyššie ročníky), popoludňajšia zmena – žiaci 1. stupňa (nižšie ročníky).