ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Oznámenie o spôsobe plánovania zápisu do prvého ročníka cez portál e-Uprava

Vážení rodičia, detí v predškolskom veku, ktoré budú v školskom roku 2023/2024 zapísané do prvého ročníka.

Oznamujeme Vám, že od pondelka 20.3.2023 bude možné elektronicky naplánovať zápis Vášho dieťaťa do prvého ročníka Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove prostredníctvom portálu e-Uprava https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/.

Zápis žiakov do prvého ročníka v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka, v súlade s plánovanými termínmi, sa uskutoční v termíne od 3. apríla do 31. mája 2023 roku.

V ten istý deň, keď je naplánovaný zápis, psychológ žiaka otestuje.

Pri zápise dieťaťa do školy rodičia neprinášajú žiadny doklad v papierovej podobe – údaje z MKR, evidencie pobytu, zdravotného informačného systému získavajú z úradnej moci, elektronicky, ako aj informácie o dochádzke do prípravného predškolského programu, prostredníctvom JOB.Výnimočne, ak lekársku prehliadku vykonával súkromný lekár, alebo vo vojenskom zdravotníckom zariadení, bude potrebné, aby o tom rodič priniesol do školy potvrdenie.

Je lepšie naplánovať si termíny zápisu po termíne, ktorý je naplánovaný na systematické vyšetrenie v Zdravotnom stredisku.

Ak si z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dohodnúť termín sami, kontaktujte školu na číslo 022/310-631 alebo e-mailom sekretar.hjcmelik@gmail.com.

Tajomníčka po dohode s Vami vydá oficiálny príkaz na naplánovanie termínu zápisu.

Srdečne Vás pozdravujem a vitajte v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

Riaditeľ školy Janko Havran

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram