Obvodová súťaž z matematiky

          Dňa 25. apríla 2021 naši žiaci sa zúčastnili na obvodvej súťaži z matematiky, ktorá sa konala na Základnej škole Dušan Jerković v Indjiji.

          Najúspešnejší bol Ivan Demeter žiak siedmeho ročníka, ktorý mal 53 poeny a obsadil 3. miesto. Či pokročí na štátnu súťaž, rozhodne posudzovacia komisia.

          Žiak štvrtého ročníka Sergej Ruman, mal 45 poenov, obsadil stred rebríku medzi štvrtákmi ako najpočetnejšom ročníku na súťaži.

         Gratulujeme účastníkom a Ivanovi prajeme kvalifikáciu na štátnu súťaž a úspech v ďalšom súťažení.

Prof. Ivan Ječmen