Obvodová súťaž z cudzích jazykov

Aj napriek epidémii koronavírusu sa aj v tomto roku v našej škole  konala obvodová súťaž z cudzích jazykov (ruština, nemčina a angličtina). Súťaž bola realizovaná so zreteľom na všetky zdravotné a epidemické opatrenia (fyzická vzdialenosť, dezinfekcia a nosenie rúšok).

Zapojili sa takmer všetky školy z územia našej obce. Našu školu z nemeckého jazyka reprezentovali žiaci ôsmeho ročníka Marína Šagová, Dario Menďan a Dávid Čmelík a z anglického jazyka žiaci Dávid Čmelík, Milan Hudec a Adrian Menďan. Chceme pochváliť všetkých žiakov pre ich usilovnosť a prajeme im aby nejakú novú súťaž uvítali za priaznivejších okolností.

Učiteľky Anna Hricová-Hudecová a Olivera Miletićová-Panovićová