Oblastná súťaž zo slovenského jazyka v školskom roku 2021/2022

Oblastná súťaž zo slovenského jazyka a kultúry vyjadrovania konala sa v Selenči v školskom roku 2021/2022. Na súťaži sa zúčastnili žiaci základných škôl II. stupňa. Žiaci našej školy súťažili v štyroch kategóriach.

V kategórii šiestakov Mária Grbićová obsadila 1. miesto.

V kategórii siedmakov Dávid Vujašević postúpil do republikovej súťaže.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry