Obecná súťaž z fyziky

          V školskom roku 2019/20 záujem o fyziku prejavili šiestak Ivan Demeter a siedmak Braňo Fábry, na hodinách, ale aj zúčastnením sa na obecnej súťaži 22. februára na Základnej škole Simeona Aranického v Starej Pazove. Ivan Demeter obsadil prvú cenu a postúpil na okresnú úroveň.

prof. Vladimír Turan