ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Obecná súťaž z anglického jazyka

             V sobotu 23. februára 2019 sa konala ešte jedna súťaž znalosti z anglického jazyka v priestoroch našej školy. Alexa Damjanović a Klára Filipová, po úspešnom preskúšaní na Školskej súťaži, získali česť, aby reprezentovali našu školu na Obecnej súťaži z anglického jazyka.

             Obecnej súťaže sa zúčastnili 25 žiaci základných škôl z Obce Stará Pazova, i keď sa prihlásili 27 žiaci. Po vypracovaní testov, ktoré trvalo jednu hodinu, žiaci vyšli veselí a spokojní z učební, kde sa konala súťaž. Žiakom sa test zdal ľahký, no iba dvaja žiaci postúpili na Obvodnú súťaž. Sú to žiaci Lazar Kovačević zo Základnej školy Rastka Nemanjića – Svätého Savu z Novej Pazovy, ktorý obsadil 2. miesto, a žiačka Ljubica Ognjenovićová zo Základnej školy Simeona Aranjického zo Starej Pazovy, ktorá obsadila 3. miesto.

            Naši žiaci, Alexa a Klára, dobre vypracovali test, ale nie dostatočne dobre na splnenie kritérií umiestnenia na ďalšiu úroveň.

            Všetkým účastníkom vďaka za účasť na súťaži a vynaloženom úsilí a času. Najlepším žiakom prajeme, aby dôstojne reprezentovali našu obec na Obvodnej súťaži.

Olivera Miletićová Panovićová, učiteľka anglického jazyka a literatúry

(Zo srbčiny preložila: Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry)

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram