ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Obecná súťaž v cudzích jazykoch

V dňoch 3. a 4. februára 2024 naša škola, ako aj v priebehu minulých rokov, mala znovu česť byť organizátorom obecnej súťaže v cudzích jazykoch. V tomto školskom roku dostali možnosť súťažiť v cudzích jazykoch aj žiaci siedmeho ročníka. Naša škola sa zúčastnila v súťaži v anglickom a nemeckom jazyku s 13 súťažiacimi žiakmi. Dosiahnuté sú výborné výsledky a právo súťažiť v anglickom jazyku na oblastnej súťaži získali žiaci siedmeho ročníka, Damian Agarský a Ivana Sládková, a žiačky ôsmeho ročníka, Emanuela Feldyová a Dunja Jenićová. Dunja Jenićová preukázala výborné znalosti aj z nemeckého jazyka a postúpila na oblastnú  súťaž. Všetkým umiestneným žiakom, ale aj všetkým ostatným žiakom našej školy, ktorí prejavili vôľu a záujem zapojiť sa do súťaže, gratulujeme.

Text upravila: Jarmilka Dolinajová

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram