Obecná recitačná súťaž

Galéria fotografií     

          Na obecnej recitačnej súťaži, ktorá prebiehala dňa 15. marca 2019, zúčastnili sa aj deviati žiaci našej školy.  Všetci žiaci úspešne predniesli svoje básne. Na sriemsku súťaž postúpili  tretiaci Lena Stankovićová a Dávid  Simendić, štvrtáčky Tatiana Babinková a Mia Jašová a ôsmak Andrej Simendić. 

         Gratulujeme!

L. Gedeľovská