Obecná a obvodová súťaž z chémie

Na obecnej súťaži z chémie uskutočnenej dňa 06.03.2021 na Základnej škole Slobodana Savkovića v Starých Banovciach zúčastnili sa žiaci 7.1 triedy Ivan Demeter a Dávid Klátik a žiak 8.1 triedy Dávid Čmelík.

Ivan Demeter, ktorý obsadil prvé miesto,  postúpil na obvodovú súťaž.     

Na obvodovej súťaži z chémie, ktorá bola uskutočnená dňa 17.04.2021. na Základnej škole Petefi Šandora v Novom Sade, Ivan obsadil tretie miesto.

Gratulujeme účastníkom a zvlášť Ivanovi k úspechu, ktorý dosiahol.

                                                                                                                                                    Marienka Ďuricová