NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

         V Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka sa 2. septembra 2019 o 8.00 hodine konalo slávnostné otvorenie nového školského roka. Na úvod riaditeľ školy Janko Havran privítal prítomných hostí, ktorými boli Milan Kovačević, zástupca pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, a Libuša Lakatošová, predsedníčka NRSNM. Zvláštnu pozornosť si zaslúžili noví prváčikovia, pre ktorých bol usporiadaný kultúrno-umelecký program. Žiakom, ale aj všetkým ostatným, a samozrejme vynovenému učiteľskému zboru, vedeniu školy a všetkým nepedagogickým zamestnancom želáme úspešný školský rok 2019/2020.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry