Nový rok – nové úspechy

Krásne, pokojné a láskyplné sviatky želáme všetkým zamestnancom, žiakom, spolupracovníkom, rodičom i priateľom našej školy. Všetkým srdečne gratulujeme na dosiahnutých výsledkoch v prvom polročí a prajeme veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2021.