Nový školský rok

Tretieho septembra začal sa nový školský rok a naša škola srdečne privítala svojich žiakov. Najšťastnejší boli prváci, ktoých privítal riaditeľ spolu s učiteľkami. Pre prvákov, piatáci prichystali priliehavý program. Žiakom ktorí sa zapísali do slovenského oddelenia, Matica slovenská v Srbsku darovala tašku so školským príborom. A pre žiakov srbského oddelenia naša škola pripravila rovnaké darčeky. Lokálna samospráva pre žiakov prvákov zabezpečila i učebnice.

    

Našu školu navštívil i predseda Matice slovenskej v Srbsku, ktorý daroval škole dve knihy.
V tomto školskom roku máme 38 zapísaných prvákov.

M.Stošić