Školenie pre učiteľov piatych tried

Dňa 24.08.2018 so začiatkom o 10 hod., naša škola usporiadala školenie pre učiteľov, ktorí tento rok vyučujú piaty ročník. „Vzdelávací program pre učiteľov druhého cyklu základnej školy pre realizáciu vyučovania a učenia“, tak ako znie celý názov tohto typu profesionálneho rozvoja, prezentovali naši kolegovia, profesori matematiky a biológie, ktorí na začiatku júla, absolvovali trojdňové semináre a ďalším učiteľom bolo povedané, že školenie bude pokračovať od 20.08. Ministerstvo však nerealizovalo školenia, ktoré boli plánované aj za ostatné predmety, takže moji kolegovia sa rozhodli z vlastnej iniciatívy usporiadať tento interný seminár a na ten spôsob vzájomne si pomáhať a uľahčiť začiatok nového školského roka.
Dúfame, že po získaní potrebných informácií a ponaučení na seminári budeme pripravenejší vstúpiť do učební v školskom roku 2018-2019.

Olivera Miletićová-Panovićová,
prof. anglického jazyka a literatúry
(preklad zo srbčiny KHT)