Nové lavičky 

Miestne spoločenstvo Stará Pazova finančne podporilo kúpu nových lavičiek pre žiakov Základnej školy
hrdinu Janka Čmelíka.

Jarmilka Dolinajová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry