Nová donácia Rotary kluba pre našu školu

Dňa 09. decembra 2021 v Sriemskej Mitrovici Rotary klub Senta odovzdal našej škole ešte jednu donáciu vo forme 5MBot Robota, ktorý sa bude používať vo výučbe podľa platného učebného plánu a programu. Pri príležitosti udelenia donácie boli podpísané zmluvy a konala sa odborná príprava na použitie 5MBot Robota pre učiteľov, ktorí uplatnia nadobudnuté vedomosti vo výučbe a žiakov uspôsobia pre prácu.

Na fotografii si môžete pozrieť dron, ktorý sa už používa na vyučovacích hodinách a ktorý sme dostali vďaka predošlej donácii Rotary kluba.

Jarmilka Dolinajová

(preložila zo srbčiny)