Návšteva

Dňa 1. novembra 2022 našu školu navštívila Sladjana Bursać, zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre školstvo, predpisy, správu a národnostné menšiny, s kolegyňami Jelenou Bjelobabou a Danielou Kostić.

Cieľom návštevy bola obchádzka škôl, ktoré získali prostriedky z rozpočtu na financovanie a spolufinancovanie rekonštrukcie, adaptácie, sanácie, investičnej údržby zariadení základných škôl od Pokrajinského sekretariátu pre školstvo, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostného spoločenstvá v roku 2022. Základná škola hrdinu Janka Čmelíka získala finančné prostriedky na priebežnú údržbu – úpravu podláh v triedach a finančné prostriedky na osadenie ochrany proti atmosférickému výboju – bleskozvodu na budove školy.

Zástupcovia Pokrajinského sekretariátu boli informovaní o realizácii a priebehu projektov schválených na tento rok. Navštívili aj školu a pri tej príležitosti boli informovaní o potrebách a prioritách školy, ktoré by sa mali realizovať v nasledujúcom období.

Jarmilka Dolinajová (preklad zo srbského jazyka do slovenčiny)