Návšteva delegácie NRSNM

Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej  národnostnej menšiny v Srbsku, pani Libuška Lakatošová, pobudla dnes so spolupracovníkmi na návšteve našej školy.

Pri tej  príležitosti navštívili žiakov  V.-1 a odovzdali im darčeky. Deti s radosťou a vďakou prijali prichystané darčeky a celá udalosť bola zvečnená spoločným fotografovaním.

Olivera Miletićová-Panovićová, profesorka anglického jazyka