ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Návšteva Nového Sadu

Ambientálne – integrované vyučovanie zemepis – biológija

Ambientálne – integrované vyučovanie zemepis – biológija

V piatok, 07.10.2022 žiaci piatych ročníkov, s učiteľmi: Dušicou Rosićovou, Martou Majorskou, a Libušou Simendićovou sa vybrali do Nového Sadu. Najprv sa zastavili v Prírodovednom múzeu, kde si pozreli trvalú prírodovednú expozíciu, v ktorej sa zobrazuje bohatstvo biologickej a geologickej pestrosti nášho štátu.

Po návšteve  múzea žiaci s učiteľmi sa vybrali na prechádzku Novým Sadom a potom cesta ich ďalej viedla do Petrovaradína do planetária.

Planetárium žiaci opustili nadšení a dojatí, lebo doposiaľ nemali príležitosť pozorovať oblohu na takýto spôsob.

Spokojní, šťastní, s piesňou , žiaci s učiteľmi  sa vrátili domov.

Libuša Simendićová

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram