Naše mesto na jednom mieste

V rámci projektového vyučovania žiaci druhého ročníka sa zaoberali projektom na tému Naše mesto na jednom mieste. Cieľ projektu bol, aby žiaci pestovali lásku k mestu, v ktorom žijú. Hovorili sme o národoch, ktorí žijú v Starej Pazove a počúvali sme hudbu v interpretácii lokálnych hudobníkov. Produkt nášho projektu bol plagát Naše mesto – Stará Pazova.

učiteľka Ema Machová-Domoniová