ZŠ hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

Národy nášho kraja

V rámci projektového vyučovania, naši tretiaci skúmali kultúru a tradíciu národov žijúcich v našom kraji. Cieľom projektu bolo, aby žiaci pestovali  pocit spolupatričnosti a aby si uctievali kultúrnu rozmanitosť národov nášho kraja.

Zopakovali sme si slovenské obyčaje a naučili sme sa všeličo o kultúre a tradícii našich spoluobčanov, príslušníkov srbskej, maďarskej a rómskej národnosti. Teraz sa im vieme všetkým pozdraviť a poďakovať v ich materinskom jazyku a tiež vieme spievať niektoré ľudové piesne.

Steny našich učební dnes zdobia slovenské, srbské, maďarské a rómske ľudové kroje, do ktorých sme obliekli papierové bábiky.

Žiaci III.1 triedy predstavili výsledky svojej práce žiakom IV.2 triedy. Štvrtáci im na spoločnej hodine ukázali svoje vedomosti z nemeckého jazyka, ktoré získali na hodinách lingvistického krúžku.

Žiaci III.2 triedy s radosťou prezentovali svoju projektovú prácu  riaditeľovi školy, ktorý navštívil ich hodinu projektového vyučovania.

Pyšní sme na náš kraj. Tak ako dúhu zdobia rôzne farby,  aj náš kraj zdobia rôzne národy.

Učiteľky

Lýdia Gedeľovská III.1

Ema Machová-Domoniová III.2

Odkazy

Kontaktujte nás

© Copyright 2024 - Všetky práva vyhradené
Web by MTopTech
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram