Medziobecná súťaž zo slovenského jazyka

Dňa 8.4.2022 v základnej škole v Selenči prebiehala súťaž zo slovenského jazyka, ktorej sa za sprievodu predmetných učiteľov Jarmilky Dolinajovej a Alexandra Materáka zúčastnili aj žiaci našej školy a to piataci Iva Žigová, Elena Lakatošová a Viliam Baláž, šiestačky Mária Grbićova a Lena Stankovićová, siedmaci Dávid Vujašević, Milan Bzovský a Dávid Sládok a ôsmak Martin Fábry. Zo súťaže si domov priniesli pekné zážitky a uspokojujúce výsledky.